Wie, wat is Huisje Kakelbont?

Ruimte

Voorstelling

Het pedagogische aspect, de meerwaarden van Huisje Kakelbont

Diploma's en bijscholingen

Huisreglement


Ruimte

HKB is gelegen te Aartselaar, aan de Hoevelei 129a.

HKB heeft een volledig handelspand (±125 m²) met tuin (±80m²) ter beschikking voor opvang van kindjes tussen de 0 maanden en 3 jaar. Hier werd alles ingericht in functie van de toekomstvisie over de moderne kinderopvang (veel open ruimte, leefruimte aan de tuin, kindertoiletjes, enz.) Alles is gelijkvloers, zodat geen hinderlijke trappen aanwezig zijn.

terug naar boven


Voorstelling

HKB is een zelfstandige kinderopvang (minicrèche) voor kindjes van 0 tot en met 3 jaar.

De verantwoordelijke bij HKB is Ilse Colson.

HKB voldoet ruimschoots aan de voorwaarden gesteld door Kind en Gezin.

HKB heeft een ”attest van toezicht” waardoor u de ”vermindering voor kinderopvang” in uw belastingaangifte kan verrekenen. Hierdoor wordt de kost merkelijk dragelijker voor u. Het fiscaal attest wordt u jaarlijks bezorgd.

HKB startte in 2006 en heeft 5 jaar op rij een zeer positieve score van meer dan 80% op de kwaliteitscontrole uitgevoerd door “Kind & Gezin”. Deze kwaliteitscontrole is niet verplicht, maar HBK neemt deze controle als basis om elk jaar verder te sleutelen aan kwaliteit en degelijkheid van haar opvang.

Vergelijk crèches op basis van de aangeboden kwaliteit!

Bij elke crèche kan u als ouder het inspectieverslag vragen om zo de kwaliteit ervan te vergelijken. De inspectieverslagen van de kwaliteitscontroles en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage in onze crèche.

HKB kiest voor een kleinschalige opvang, waardoor uw kindje persoonlijker wordt benaderd.

HKB draagt bij tot een goede ontwikkeling van uw kindje omdat het verblijft in een aangepaste omgeving, met voldoende speel- en bewegingsruimte.

HBK beschikt voor elke leeftijd over voldoende speelgoed, wat de creatieve ontwikkeling van uw kindje ten goede komt.

HKB gaat bij goed weer met de kindjes in de tuin.

HKB volgt de richtlijnen van Kind en Gezin. Indien deze wijzigen, zal HKB deze wijzigingen toepassen.

terug naar boven


Het pedagogische aspect, de meerwaarden van Huisje Kakelbont

terug naar boven


Diploma's en bijscholingen

Ilse is in bezit van volgende diploma's/bijscholingen:

Op regelmatige basis volgen Ilse en haar medewerkers nieuwe opleidingen in verband met kinderen.

terug naar boven


Huisreglement

Het huisreglement kan u op aanvraag bekomen bij Huisje Kakelbont.

terug naar boven